0(312) 427 89 89

İnterfilite - Kısırlık

Hiç korunmadan, düzenli cinsel ilişki olmasına karşın 1 yıl içerisinde gebelik elde edilememesine infertilite denir. Korunmamaya rağmen bu süre içinde gebelik olmaması, % 30-40 oranında erkek, % 30-40 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin % 20-25’inde hem erkek hem de kadında problem bulunmaktadır. Çiftlerin % 10-15’inde ise tüm araştırmalara karşın sebebi izah edebilecek bir bulgu yoktur.

Erkeğe Ait Nedenler:

 • Varikosel
 • Hormonal
 • Sperm Kanalında Tıkanıklık
 • Enfeksiyon
 • İnmemiş Testis
 • Sertleşme bozukluğu
 • İmmünolojik Nedenler
 • Yapısal Bozukluk
 • Sperm Çıkarma Bozukluğu
 • Sperm Üretim Yokluğu
 • Testiküler Yetmezlik
 • Testis Kanseri
 • Ilaç / Radyasyon
 • Genetik Faktörler
 • Bilinmeyen Nedenler

Kadına ait Nedenler:

 • Yaş Faktörü
 • Tüplere Ait Nedenler
 • Yumurtlama Problemleri
 • Rahim Ağzı Problemleri
 • Rahim Faktörü
 • Karın İç Zarı Faktörü
 • Bilinmeyen Nedenler

Sebebi Bilinmeyen (unexplained) Infertilite:
Infertil çiftlerin yaklaşık % 10 – 15’inde tüm testler normal bulunmaktadır. Çiftlerin birçoğu nedeni ortaya çıkarabilmek amacı ile yoğun testlere maruz kalmıştır. Ancak bilinen tüm araştırmalara rağmen kısırlığı oluşturan neden ortaya çıkarılamamıştır. Hernekadar, sebep bilinmese de, açıklanamayan infertilitede uygulanacak tedavi yöntemleri belli kurallara bağlanmış durumdadır. Merkezden merkeze değişmekle beraber 3 kez aşılama tedavisine rağmen gebelik oluşmamışsa tüp-bebek veya mikroenjeksiyon tedavilerine geçilir.

İLK GÖRÜŞME: Eğer çocuk sahibi olamıyorsanız, 0 312 427 89 89 numaralı telefondan randevu alarak görüşmeye gelebilirsiniz. 

İLK MUAYENE: Geçmişte yapılan tetkik ve tedavilerin ayrıntılı bir anemnezi alınır. Detaylı sorular sorularak aynı tetkiklerin tekrar tekrar yapılması önlenmiş olur. Çiftin, gelirken yapılmış bütün tetkiklerini işe yarar- yaramaz şeklinde ayırmadan hepsini getirmesi, boşa zaman kaybını önleyecektir. Hormon tetkikleri, ilaçlı rahim filmi, sperm sayımı, eski tedavilerdeki ilaç dozları, kısacası geçmişle ilgili, sebebe ve tedaviye ışık tutabilecek her türlü veri klinisyen açısından önem taşımaktadır. Ankara dışından gelen aileler için Ankara’da gereken süre 1 gündür. Aynı gün akşamı evlerine dönebilirler. Özellikle yurtdışından gelen çiftlerin yıllık izinlerini almadan (daha sonra tedavi esnasında gerekeceğinden dolayı) ve mümkün ise geçmişte yapılan tedavi ve test sonuçlarının yer aldığı bir epikrizi önceden faxlamaları (+90 312 427 89 90 Dr. Belgin Polat'ın dikkatine şeklinde bir başlıkla) ya da yanlarında getirmeleri kolaylık sağlayacaktır.

Muayene için adetin belirli günlerinde gelme kuralı artık uygulanmamaktadır. Adetin 2 veya 3. günlerinde yapılan hormon tetkiklerinin yerini özel bir ultrason bakma yöntemi almıştır. Bu nedenle muayeneye gelen kadın adetli veya adetsiz olabilir, gerekli bilginin elde edilmesi açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.